αλλάζω kreikasta suomeksi

αλλάζω

  1. korvata

αλλάζω sc=Grek, μεταμορφώνομαι sc=Grek

  1. korvata; toimia sijaisena, sijaistaa gloss for somebody, temporarily

αλλάζω sc=Grek, μεταβάλλω sc=Grek

  1. person sijainen, of things, never people korvike, varaosa

αλλάζω sc=Grek, αντικαθιστώ sc=Grek

  1. vaihtopelaaja

αλλάζω sc=Grek, μεταμορφώνομαι sc=Grek

  1. muutos

αλλάζω sc=Grek, μεταβάλλω sc=Grek

  1. vaihtoraha

αλλάζω sc=Grek, αντικαθιστώ sc=Grek

  1. vaihtoraha

αλλάζω

  1. vaihtoraha