αλεξικέραυνο kreikka > suomi

αλεξικέραυνο

  1. ukkosenjohdatin