αισθητήριο όργανο kreikasta suomeksi

αισθητήριο όργανο

  1. aistinelin, aistin