αγρότης kreikka > suomi

αγρότης

  1. kansalainen, maanmies; maalainen in compounds and questions

  2. maalainen

αγρότης, γεωργός, κτηνοτρόφος, γεωργοκτηνοτρόφος

  1. maalainen