αγριάνθρωπος kreikka > suomi

κτηνάνθρωπος, αγριάνθρωπος

  1. eläimellinen