αίγαγρος kreikasta suomeksi

αίγαγρος

  1. vuorikauris, vuohi

αγριόγιδο sc=Grek, αγριοκάτσικο sc=Grek, αίγαγρος sc=Grek

  1. gemssi

  2. säämiskä