αέρας kreikasta suomeksi

καθαρός αέρας

  1. raitis ilma

αέρας

  1. liikearvo, goodwill

  2. otsoni

  3. ilma

  4. ilma

  5. ilma