ίσιος kreikasta suomeksi

ίσιος, ευθύς

  1. suora