έτσι δεν είναι kreikasta suomeksi

έτσι δεν είναι,

  1. oikea, oikeanpuoleinen