έτοιμος kreikka > suomi

δακρυσμένος sc=Grek, κλαίω κλαμένος sc=Grek, έτοιμος να βάλει τα κλάμα κλάματα sc=Grek

  1. kyyneleinen

έτοιμος

  1. jähmettyä, kovettua, asettua

  2. kuvailla