έμπνευση kreikasta suomeksi

έμπνευση sc=Grek

  1. inspiraatio, innoitus