έγκριση kreikasta suomeksi

έγκριση

  1. hyväksyminen, hyväksyntä

άδεια, έγκριση

  1. hyväksyminen, hyväksyntä

ψήφιση, έγκριση

  1. etappi, osuus