έγγραφο kreikka > suomi

έγγραφο πληρεξουσιότητας

  1. valtakirja

γραπτό, έγγραφο

  1. kirjoitus

έγγραφο, τεκμήριο

  1. asiakirja, dokumentti

έγγραφο

  1. paperi

  2. aine, tutkielma

  3. paperipakkaus, aski

  4. paperoida general, tapetoida with wallpaper