άχρωμος kreikka > suomi

άχρωμος

  1. väritön

άχρωμος sc=Grek

  1. kalpea, väritön

  2. kalpea, väritön