yuiïtsu no japani > suomi

唯一 ゆいいつの, yuiïtsu no 唯一の sc=Jpan

  1. ainoa, ainut