utsu japani > suomi

タイプ タイプする taipu suru, 打つ うつ, utsu, タイプライターで打つ taipuraitā de utsu

  1. ruumiillistuma

タイプ タイプする taipu suru, 打つ うつ, utsu

  1. kirjasin block; kirjasinlaji set of types of one font

撃つ うつ, utsu

  1. tyyppi

  2. edeltäjä

  3. tyyppi

打つ うつ, utsu, 叩く たたく, tataku

  1. kirjoittaa koneella