tsutanai japanista suomeksi

劣る otoru, 拙い mazui, tsutanai, 粗末 somatsu na 粗末な, 下手 下手な heta na

  1. kehno, heikkolaatuinen