tsuba japanista suomeksi

涎 よだれ, yodare sc=Jpan, 唾 つば, tsuba sc=Jpan

  1. kuolata

つばを吐く つばをはく, tsuba o haku, 吐く はく, haku sc=Jpan

  1. kuola

唾 つばき, tsubakí, つば, tsuba, 唾液 だえき, daeki

  1. nuhdella, läksyttää