tetsuzuki sc=Jpan japani > suomi

手順 tejyun, 行程 kōtē, プロシージャ purosīja, 手続き てつづき, tetsuzuki sc=Jpan

  1. menettely, oikeudenkäyntimenettely, työjärjestys