tatoe japanista suomeksi

(たとえ たとえ... tatoe) ても ...ても...でも ...temo...demo (たとえ... tatoe... is optional, at the beginning of the sentence, other words can be used as well)

  1. vaikkakin

  2. vaikkakin

例 れい, rei, 例え たとえ, tatoe, 例題 れいたい, reitai

  1. esimerkki