shinban japanista suomeksi

審判 しんぱん, shinpan, しんばん, shinban, レフェリー referī

  1. erotuomari