shin sc=Jpan japanista suomeksi

自信 じしん, jishin sc=Jpan, 確信 かくしん, kakushin sc=Jpan

  1. huulihalkio

日焼けマシーン hiyake-mashīn sc=Jpan, タンニングマシン tanningumashin sc=Jpan

  1. tarkistaa, tarkastaa, katsastaa