seppaku japanista suomeksi

雪白 せっぱく, seppaku, 純白 じゅんぱく, junpaku sc=Jpan

  1. lumivalkoinen, vitivalkoinen

差し迫った sashisematta, 切迫した seppaku shita

  1. välitön

  2. pikaruoka, pikakahvi