saraarai o suru japani > suomi

皿を洗う さらをあらう, sara o arau sc=Jpan, 食器類を洗う しょっきるいをあらう, shokkirui o arau sc=Jpan, 皿洗い さらあらいをする, saraarai o suru 皿洗いをする sc=Jpan

  1. tiskata