riteihyō japanista suomeksi

マイルストーン mairusutōn, キロポスト kiroposuto, 里程標 りていひょう, riteihyō

  1. kilometripylväs

里程標 りていひょう, riteihyō, 画期的出来事 かっきてきできごと, kakkiteki dekigoto

  1. virstanpylväs, merkkipaalu