retsu japanista suomeksi

層 そう, sō, 階層 かいそう, kaisō, 列 れつ, retsu sc=Jpan, 階 かい, kai sc=Jpan

  1. kerros, taso

列 れつ, retsu, カラム karamu, コラム koramu sc=Jpan

  1. sarake

縦列 jūretsu

  1. kolonna

列 retsu

  1. tallentaa

  2. hakea, jättää hakemus

列 れつ, retsu, 待ち行列 まちぎょうれつ, machi gyōretsu sc=Jpan, 行列 ぎょうれつ, gyōretsu sc=Jpan

  1. viila

列 れつ, retsu sc=Jpan

  1. viilata

文字列 もじれつ, mojiretsu sc=Jpan, 列 れつ, retsu sc=Jpan, ストリング sutoringu sc=Jpan

  1. jonottaa

  2. soutaa