nashitogeru japani > suomi

成す なす, nasu, 成し遂げる なしとげる, nashitogeru

  1. tehdä, rakentaa

  2. merkki, malli