mainichi no japanista suomeksi

毎日 毎日の まいにちの, mainichi no, 日課 日課の にっかの, nikka no

  1. päivittäinen, jokapäiväinen

毎日の まいにちの, mainichi no

  1. päivittäinen

  2. päivittäinen