maila japaniksi

baseball-maila

  1. バット batto sc=Jpan

maila

  1. かい kai, out of Jōyō Kanji 櫂 かい, kai

  2. パドル ぱどる, padoru

  3. 羽根板 はねいた, hane-ita

  4. メールアドレス mēru adoresu, メアド meado

  5. ナイトクラブ naitokurabu sc=Jpan

  6. 棒 ぼう, bō, スティック sutikku

  7. 貼る haru, 付ける tsukeru

  8. 刺す sasu, 突く tsuku