kuso kurae gloss eat shit japanista suomeksi

くたばれ kutabare gloss waste away, starve to death, くそ食らえ くそくらえ, kuso kurae gloss eat shit, 糞垂れ くそったれ, kusottare sc=Jpan gloss dingleberry

  1. kissanpaska

  2. linnunpaska