kazoku keikaku japanista suomeksi

家族計画 かぞくけいかく, kazoku keikaku

  1. perhesuunnittelu