kanshoku japanista suomeksi

間食 かんしょく, kanshoku, especially around 3 pm おやつ oyatsu

  1. välipala

間食する kanshoku suru

  1. syödä syödä välipala

閑職 かんしょく, kanshoku sc=Jpan

  1. napostella

感触 かんしょく, kanshoku

  1. tuntoaisti, käsikopelo epävirallinen