kansatsu japanista suomeksi

観察 かんさつ, kansatsu

  1. havainnointi, havaitseminen observing; havaituksi tuleminen being observed

  2. havainto

観察結果 kansatsukekka

  1. päätelmä, päätös

保護観察 ほごかんさつ, hogo-kansatsu sc=Jpan

  1. koeaika

観察 観察する かんさつする, kansatsu-surú

  1. vahti, vartio