kakuheiki japani > suomi

核兵器 かくへいき, kakuheiki, 核 かく, kaku

  1. ydinase