kakkiteki dekigoto japanista suomeksi

里程標 りていひょう, riteihyō, 画期的出来事 かっきてきできごと, kakkiteki dekigoto

  1. virstanpylväs, merkkipaalu