ittai-zentai nan da? japani > suomi

一体なんだ 一体なんだ? いったいなんだ?, ittai nan da?, 一体全体なんだ 一体全体なんだ? いったいぜんたいなんだ?, ittai-zentai nan da?

  1. mitä vittua