hrase 現実に存在する = genjitsu ni sonzai suru suomi > japani