hikinauha japaniksi

hikinauha

  1. ヘッドバンド heddobando sc=Jpan, ヘアバンド heabando sc=Jpan

  2. カチューシャ kachūsha