hōrei japani > suomi

法令順守 hōrei junshu, 順法 jumpō

  1. määräystenmukaisuus, ohjeidenmukaisuus, vaatimustenmukaisuus

法令 ほうれい, hōrei

  1. (ohje ohjeiden) noudattaminen

  2. tekeminen

  3. näytellä

  4. olemassaolo

  5. näytös