hōhō japanista suomeksi

方法論 hōhōron sc=Jpan

  1. menetelmäoppi

手順 tejun sc=Jpan, 方法 hōhō sc=Jpan, 手法 shuhō sc=Jpan

  1. metodologia

方法 hōhō sc=Jpan, 手法 shuhō sc=Jpan

  1. menetelmä

手段 しゅだん, shudan, やり方 やりかた, yarikata, 方法 ほうほう, hōhō

  1. surista, suhista, humista, mutista, hymistä

方法 ほうほう, hōhō, 方式 ほうしき, hōshiki

  1. silmiinpistävä, huomio huomiota herättää herättävä