gomen nasai japani > suomi

御免なさい ごめんなさい, gomen nasai

  1. suokaa anteeksi

ormal 御免なさい gomen nasai

  1. pyydän anteeksi!, anteeksi