genki ga nakunaru japanista suomeksi

元気がなくなる げんきがなくなる, genki ga nakunaru

  1. riutua, nääntyä