antei shita japanista suomeksi

着実 ちゃくじつ, chakujitsu sc=Jpan, 安定 あんていした, antei shita 安定した sc=Jpan

  1. sisäisesti ristiriitainen

安定 あんていした, antei shita 安定した sc=Jpan

  1. tunnettu, arvostettu