topo italiasta suomeksi

bibliofago, topo di biblioteca

  1. huippu, huipentuma

topo muschiato

  1. huippu

topo, sorcio, ratto

  1. kruunu

topo, sorcio

  1. seppele