resto italiasta suomeksi

resto, rimanenza, avanzo, residuo

  1. jäänne, jäännös, jäämä, ripe

resto

  1. jakojäännös

  2. erotus

avanzo, resto

  1. ruoantähteet p, tähteet

resto

  1. jäädä, pysyä

  2. vaihtaa