matto italia > suomi

scacco matto

  1. takku

  2. matto, kangas

andare di matto, arrabbiarsi

  1. shakki ja matti

  2. matti

matto, scemo, stolto, fannullone

  1. nurkka, umpikuja

pazzo, matto

  1. seota, pimahtaa, raivostua

matto, folle

  1. liukukisko, liukupinta