itsestäänselvyys suomi > italia

itsestäänselvyys

  1. ovvietà, tautologia

pitää itsestäänselvyys itsestäänselvyytenä

  1. dare per scontato