hyväksyminen italiaksi

omaksuminen, hyväksyminen

  1. approvazione

hyväksyminen, hyväksyntä

  1. riconoscimento

  2. riconoscimento

tunnustus, tunnustaminen, hyväksyntä, hyväksyminen, myöntäminen, omistaminen

  1. riconoscimento