farabutto italiasta suomeksi

truffatore, mariolo, farabutto, imbroglione, sbarazzino, birichino

  1. koijari, sluibari

canaglia, farabutto, furfante, mascalzone, briccone, disonesto, manigoldo

  1. roisto, lurjus, konna, ketku, kanalja, hunsvotti

canaglia, furfante, mascalzone, farabutto, criminale, scellerato

  1. roisto, konna, lurjus, kelmi