composto italiasta suomeksi

composto organico

 1. orgaaninen yhdiste

 2. orgaaninen yhdiste

lega, combinazione, composto

 1. sekoitus

insieme, composto, mescolanza, miscela

 1. yhdistelmä, sekoitus

composto

 1. mikstuura

 2. itsevarma

composto, costituito

 1. rakennuskompleksi

composto, miscuglio, amalgama

 1. yhdistetty, yhdys-; kerrannainen botany

composto

 1. yhdistelmä, seos

composto, costituito

 1. laitos

composto, miscuglio, amalgama

 1. rakennuskompleksi

composto

 1. yhdistetty, yhdys-; kerrannainen botany

composto, costituito

 1. lisätä

composto, miscuglio, amalgama

 1. laitos

composto

 1. rakennuskompleksi

composto chimico

 1. yhdistää, liittää